Regulamentul Oficial al concursului “Giveaway Medelin”

Sectiunea 1: Organizatorul concursului
Concursul “Giveaway Rochie Eleganta” este organizat de ENVY BVL SRL, inregistrata la Registrul Comertului – Bucuresti sub nr. J40/13837/2018, C.U.I. RO39924163 Bucuresti

Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

Sectiunea 2: Locul si data desfasurarii concursului
Concursul “Giveaway Rochie Eleganta” se va desfasura din data 22.10.2018 si pana la o data stabilita de Organizator, cel tarziu 10.11.2018. Pagina de concurs se afla la adresa Rochie eleganta – primul giveaway Medelin

Sectiunea 3: Drepturi si conditiile de participare
La acest concurs pot participa toate persoanele fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa organizatorii concursului sau rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine exclusiv participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat in cazul in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Sectiunea 4: Protectia datelor personale
Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Organizatorul va utiliza datele persoanale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs in scopul anuntarii si identificarii castigatorului si, ulterior pentru comunicari despre activitatea sa. Participantul are optiunea de stergere din baza de date in timpul si ulterior concursului.

Sectiunea 5: Mecanismul concursului
Utilizatorii vor afla de concurs de pe Rochie eleganta – primul giveaway Medelin, pagina de Facebook medelin.ro si instagram medelin.ro. Utilizatorii se pot inscrie in concurs din data de 22.10.2018.

Sectiunea 6: Premiile concursului
O Rochie Eleganta – culoare albastru – marime S-M, realizata de “The Dressing Room” – https://www.instagram.com/p/BVJ5J83FVdC/?taken-by=thedressingroom_atelier

Sectiunea 7: Desemnarea castigatorilor
Castigatorul va fi desemnat de echipa medelin.ro prin intermediul unei extrageri cu ajutorul random.org in timpul unui LIVE pe youtube, la o data stabilita de organizator, cel tarziu 11.11.2018. Toti participantii la concurs trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.

Sectiunea 8: Notificarea si predarea premiilor
Castigatorului concursului i se va aduce la cunostinta rezultatul concursului imediat, prin intermediul unui apel telefonic in timpul extragerii live. In cazul in care castigatorul nu este disponibil pentru apelul telefonic va fi descalificat pe loc. Premiul se va acorda altui participant, ales prin acelasi mecanism. Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorului din motive care nu tin de el. Castigatorul va intra personal in posesia premiului dupa cel mult 3 luni de la anuntarea acestora, astfel: Castigatorul va primi premiul prin posta / curier, taxele fiind suportate de catre Organizator. Premiul va fi expediat prin posta/ curier numai la adrese de pe teritoriul Romaniei.

Sectiunea 9: Drepturi de autor
Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor.

Sectiunea 10: Incetarea concursului
Prezentul Concurs va inceta de drept dupa extragerea live, la o data aleasa de organizator, cel tarziu 11.11.2018. Organizatorul isi rezerva dreptul de a pune capat Concursului anterior datei respective, exclusiv in cazul in care, din motive obiective sau independente de vointa si controlul Organizatorului, continuarea Concursului nu ar mai fi posibila.

Sectiunea 11: Regulamentul concursului
Regulamentul Concursului este disponibil aici, si poate fi accesat din pagina de inscriere la concurs. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament.

Sectiunea 12: Taxe si impozite aferente
Organizatorul se oblige sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat precum si contributiile sociale aferente venitului obtinut de catre castigator, in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Sectiunea 13: Litigii
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

Sectiunea 14: Alte prevederi
Participarea la acest concurs implica obligativitatea participantilor de a respecta prevederile prezentului Regulament si legislatiei aplicabile. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii si castigatorii isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului. Acestea sunt, Numele si Prenumele, numarul de telefon si adresa de mail.